Blogi: Älykästä tiedonhallintaa Yleisten inframallivaatimusten mukaisesti

Kehittyvä tietointensiivisyys ja verkottuneet toimintatavat vaikuttavat myös inframaailmaan. Yleiset inframallivaatimukset (YIV 2019) määrittävät tavan, jolla infrahankkeita Suomessa toteutetaan. Assetpointin kehittämä AssetPoint Online -ratkaisu mahdollistaa YIV-periaatteiden toteuttamisen joustavasti älykkään tiedonhallinnan avulla.

Yleiset inframallivaatimukset listaavat hyviä käytäntöjä sille, miten inframalleja tuotetaan ja hallinnoidaan. Ne ottavat kantaa myös dokumenttien tuottamiseen ja hallintaan sekä yhdistelmämallien tuottamiseen. Vaatimukset eivät anna nimestään huolimatta täsmällistä vastausta esimerkiksi siihen, mitä tiedostomuotoa projekteissa tulisi käyttää tai miten versiointi ja revisiointi toteutetaan.

Kun Yleisiä inframallivaatimuksia käytetään suunnitteluprosessin osana, merkittävät hyödyt liittyvät tiedonhallintasuunnitelmien tuottamiseen ja prosessin toistettavuuteen. Koska vaatimukset perustuvat tunnettuihin standardeihin, hyviin käytäntöihin sekä vakioituihin nimikkeistöihin, suunnittelutyö helpottuu ja suunnitelmien laatu paranee.

YIV ohjeistaa käytännössä projektien, hankkeen tai urakan aloittamisessa sekä yleisessä tiedonhallinnassa. YIV ottaa kantaan myös siihen, kuinka lähtötietoaineistosta tehdään suunnitelmamalli, ja kuinka malleissa olevaa tietoa viedään eteenpäin rakentamisen sekä huollon ja kunnossapidon vaiheisiin.

AssetPoint Online perustuu Yleisiin inframallivaatimuksiin

Kun aloimme suunnitella AssetPoint Onlinea, halusimme ehdottomasti sisällyttää palveluihimme tuen Yleisille inframallivaatimuksille. Ne muodostavat palveluiden perustan. Online-palvelumme ovat standardimallisia ja ne sisältävät alan hyviä käytäntöjä.

Koska voimme toteuttaa YIV-vaatimukset AssetPoint Online -palveluilla, hyötyvät asiakkaamme suoraan lyhyemmästä käyttöönottoajasta, helpottuneesta aineiston ylläpidosta sekä tarkemmasta materiaalien ja mallien laadun hallinnasta.

Kun hankkeessa noudatetaan YIV:n periaatteita, tiedon siirtyminen on saumatonta ja keskeytyksetöntä. Tieto ei siiloudu eikä se jää mihinkään vaiheeseen jumiin. Tieto on kaikkien sitä tarvitsevien käytössä jatkuvasti, ja asianmukaista, hyödynnettävää tietoa syntyy koko ajan lisää.

Standardien mukainen malli helpottaa tiedon jakamista

Kun YIV:tä toteutetaan perinteisellä tavalla, haasteeksi muodostuu tiedostojen edestakainen kopioiminen ja dokumenttien sekä mallien duplikoituminen. AssetPoint Online vastaa tähän yhdellä perusajatuksistaan eli sillä, että käyttäjän ei tulisi tehdä manuaalista kopiointia lainkaan. Järjestelmä suorittaa itse kaiken tarvittavan kopioinnin, ja mieluiten se ei kopioi mitään, vaan käyttää samaa tiedostoa esimerkiksi lähtötieto- ja suunnitelma-aineistona. Sama aineisto voi siis toimia monessa roolissa ja monessa paikassa ilman, että sitä pitää erikseen siirtää tai monistaa.

Manuaalisen kopiointityön yhtenä haittana on se, että perinteisellä tavalla toimiessa kopiointi tulee tehdyksi vain silloin kun suunnittelija muistaa sen tehdä. Tietomallikoordinaattorin rooliin kuuluu varmistaa, että mallit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. AssetPoint Online mahdollistaa tuottajalle yksinkertaisen tavan hallinnoida malleja, jolloin tietomallikoordinaattori saa selvän yleiskuvan siitä, missä vaiheessa mallit ovat kulloisenakin hetkenä. AssetPoint Online ottaa haltuun myös aineistoluettelon luomisen, mikä tehostaa suunnittelijan työtä entisestään.

Kun malli tuotetaan sovittujen vaatimusten mukaisesti, on tietokin organisoitu automaattisesti tietyllä sovitulla tavalla. Tämä mahdollista tiedon jakamisen kaikkien osapuolten kesken niin omassa organisaatiossa kuin organisaation ulkopuolella olevien kumppanien kanssa.

AssetPoint Onlinen kautta läpivietyjä infrahankkeita voidaan laajentaa yrityskohtaisten tarpeiden mukaan. Kaikki YIV:n vaiheet ovat mallissa olemassa, mutta jos tilaajalla on esimerkiksi jokin tarpeellinen prosessi tietyssä projektin vaiheessa, voidaan se mallintaa järjestelmään niin, että se tukee ja tehostaa tilaajan työtä. Assetpoint Online ei siis lukitse eikä rajoita toimintaa tiettyyn malliin, vaan lähtee asiakaskohtaisista prosesseista.

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako tiedonhallinnan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme