Blogi: Oravannahkojen laskemisesta infraomaisuuden hallitsemiseen

Ihmisten on aina tarvinnut tietää omaisuutensa määrä. Jos ennen laskettiin kliseisiä oravannahkoja ja myöhemmin rahanvaihtovälineinä käytettyjä mausteita tai silkkikangasta, niin nyt organisaatiot ja yksityishenkilöt haluavat tietää, kuinka paljon käteistä, osakkeita ja muuta omaisuutta heillä on.

Omaisuus voi olla yhtä lailla kiinteistö- tai rakennusmassan muodossa tai sitten infraan kuuluvia maanteitä, johtolinjoja, junaraiteita tai puistoalueita.

Kun tiedetään omaisuuden laji ja määrä, seuraava askel on sen hallitseminen ja huolto. Kuinka kaikki omaisuutta koskeva tieto tulisi säilyttää, niin että sen käyttäminen ja päivittäminen olisi mahdollista jatkossakin? Miten omaisuudesta tulisi huolehtia, jottei se menettäisi arvoaan? Miten omaisuuden arvoa voisi jopa nostaa?

Tietotekniikka mahdollistaa uudenlaisen tavan toimia

Omaisuuden arvoa on määritelty jo iät ja ajat, mutta nykyinen teknologia mahdollistaa aivan uuden tavan kerätä, käsitellä ja hyödyntää omaisuudenhallinnan eri vaiheissa syntynyttä tietoa.

Digitalisaation myötä suunnitteluprosessin ja rakentamisen aikana kerääntynyttä informaatiota on mahdollista siirtää koko kohteen elinkaaren kannalta oleellisimpaan vaiheeseen eli kunnossapitoon. Sillan suunnittelu voi kestää vuosia, samoin kuin rakentaminen, mutta sen käyttöikä voi helposti olla sadan vuoden mittainen.

Se, kuinka data siirretään eri vaiheista seuraavaan, on yksi alamme tämän hetkisistä kuumista perunoista. Jokainen vaihe synnyttää huomattavan määrän dataa eli sen tuottaminen ei ole ongelma. Haasteen muodostaa ennemminkin oleellisen informaation löytäminen datamassan seasta.

Pohtimista aiheuttaa myös prosessin sujuva eteneminen ja aukottomuus, eli tavoitteena on tiedon häviämisen tai siiloutumisen estäminen. Varsinkin tiedon siiloutuminen on ympäri maailmaa tunnistettavissa oleva ja paljon keskustelua synnyttänyt ongelma. Näihin haasteisiin vastaaminen on ollut lähtökohtana, kun Assetpoint alkoi suunnitella omaisuudenhallintaan liittyviä palveluita.

Onnistunut tiedonhallinta edellyttää läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä

Jotta tiedonsiirtoa koskevat prosessit ovat toimivia, vaativat ne taustalleen tietojärjestelmän. Sen lisäksi avainasemassa on prosessien läpinäkyvyys sekä osapuolten välinen yhteistyö ja yhteiset toimintamallit. Tätä kutsutaan Building Information Managementiksi eli BIMiksi, mikä on terminä alan ammattilaisille hyvinkin tuttu vaikka sen sisältöä ei aina tunnettaisikaan. Suomeksi BIMillä tarkoitetaan rakentamisprosessin tiedonhallintaa ja yhteistyömallia.

BIM ei ole kaupasta ostettava malli eikä konsulttimaailman uusin viitekehys. Se ei myöskään ole CAD-suunnittelua eikä tietokoneohjelmiston toimintaa, vaan prosessi on jokaisen siihen osallistuvan mielessä siinä toimintamallissa, jolla yhteistyötä tehdään. Ennen kaikkea BIM on toiminnan organisointia. Toimintatapa mahdollistaa sen, että osallistujat näkevät oman roolinsa ja koko prosessin vaikka olisivatkin eri organisaatioissa. Assetpointin vahvuus liittyy juuri prosessinäkemykseen ja prosessin hallintaan.

Omaisuudenhallintaan liittyy myös erilaisia tiedonhallinnallisia kokonaisuuksia, joista paikkatiedonhallinta on yksi. Paikkatiedolla tarkoitetaan sijaintiin liittyvää informaatiota, johon liittyen Assetpointilla on korkeatasoista osaamista.

Priorisointi, budjetointi ja resurssien hallinta

Seuraavassa avaan hieman rakennusten ja infran huoltoon liittyviä käytännön esimerkkejä.

Rakennusomaisuudesta huolehtimisessa korostuu usein palveluliiketoiminnan merkitys. Rakennusten suunnitteluun ja valmistamiseen menee minimaalinen aika verrattuna niiden käyttöön. Tämä aiheuttaa paineita nimenomaan kunnossapitoon, jota myös kilpailutetaan entistä kiivaammin. Kun eri kokonaisuuksista vastaavat usein eri palveluntarjoajat, on entistä tärkeämpää, että omistajalla on selkeä kokonaiskäsitys niin tehdyistä kuin tulevistakin toimenpiteistä.

Infran kohdalla korostuu kunnossapidon optimointi. Koska yhteiskunta ei voi hoitaa kaikkia huoltotoimenpiteitä samanaikaisesti, niitä täytyy tehdä esimerkiksi palveluluokan tai taloudellisten resurssien mukaan.

Kaupunkikatujen talvikunnossapito on hyvä esimerkki palveluluokan avulla tapahtuvasta resurssioptimoinnista, jossa  kadut määritellään palvelutarpeen mukaan. Tärkeimmät tie- ja katuosuudet, joita ovat esimerkiksi bussireitit, aurataan ensin ja ajallisesti aikaisin aamulla, ja kotikadut myöhemmin päivällä. Katujen omaisuudenhallintaan liittyy myös oleellisesti tieto katujen pituuksista, pinta-aloista ja pintamateriaaleista, mikä mahdollistaa mm. aurauksen vuosittaisen kilpailutuksen.

Maanteiden kunnostuksen kohdalla prosessi alkaa myös priorisoinnilla. Ensin keskitytään isojen väylien kunnostamiseen, ja pohditaan, riittääkö nastaurien peittäminen kahden, kolmen tai viiden vuoden välein. Toimenpiteet optimoidaan talousresurssien mukaan. Samalla pyritään näkemään tulevaisuuteen ja  varmistetaan, että teiden kunto pysyy hyvänä, mutta myös se, että kunnostaminen pysyy budjetin raameissa. Päätöksen mukaan teille voidaan esimerkiksi tehdä pienempiä kunnostusoperaatiota kahden vuoden välein ja asfaltti uusitaan neljän vuoden välein.

Omaisuudenhallinta on osa nykyaikaista rakentamista

Parhaimmillaan nykyaikainen omaisuudenhallinta tukee kokonaisuuden hallintaa ja säästää sekä optimoi kustannuksia. Systemaattisen dokumentaation myötä kaikki osapuolet voivat hyödyntää syntynyttä tietoa, mutta se vaatii niin omistajayrityksen kuin välineidenkin kehittämistä.

Yrityspuolella on oleellista ymmärtää kaikki ne mahdollisuudet, jotka omaisuudenhallinta tarjoaa. Tärkeää on myös havahtua dokumentointitarpeeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa; jos  kohdetta koskevia ylläpitodokumentteja pohditaan vasta kuukausi ennen sen aukeamista, voi edessä olla yllätyksiä dokumentaation palvelevuuteen liittyen ja täten ehkä myös valtavasti manuaalista työtä.

Me Assetpointilla näemme, että roolimme välinepuolella on auttaa ja tukea asiakasta prosessin eteenpäinviemisessä. Onpa tarpeesi sitten korttelillinen kiinteistöjä, kaupungin koko katuverkko tai satama, saat meiltä apua omaisuutesi hallintaan!

Ota yhteyttä

Jukka Kivelä

Jukka Kivelä

Liiketoimintajohtaja

jukka.kivela@assetpoint.fi

050 501 3424

Jaa

×

Kiinnostaako tiedonhallinnan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme